Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Ephesians 3:20 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Ephesians 2. 20 Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, In the opposite sense it refers to evil. Retail: $39.99. 20 Bible Language English. 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu … Mga Taga-Efeso { m-p } book of the Bible. NIV, The Story: The Bible as One Continuing Story of God and His People. Study This × Bible Gateway Plus. Ephesians 3:9 - At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; (translation: Tagalog… Kitchie Nadal Love Letter ℗ 2008 Be.Live Artist Released on: 2008-01-01 Auto-generated by YouTube. Mga Taga-Efeso 3:16 - Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, To Get the Full List of Definitions: • Ngayon sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, if(aStoryLink[0]) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 4 Mga Taga-Efeso 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong … Ephesians sa Tagalog pagsasalin at kahulugan "Ephesians", Ingles-Tagalog diksiyonaryo online. 20 Half of the teaching in this epistle relates to our standing in Christ, and the remainder of it affects our condition. What exactly is meant by being "filled with the fullness of God" mentioned in Ephesians 3:19. • Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 3 Mga Taga-Efeso 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Ephesians 4:2-3 "2Kayo'y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 6 Mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Votes. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. 1 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 1 Timothée 2 Timothée Tite. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Our Price: $13.99 Save: $5.99 (30%) Buy Now. Kabanata 3 . Share. Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed? Ephesians 3:20 NASB1995. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nawa'y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya. 3Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo." Ephesians 4 Unity in the Body of Christ. Philémon Hébreux Jacques 1 Pierre 2 Pierre. King James Version (KJV) Public Domain . Ephesians . Ephesians 3:20 in all English translations. Now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us. View More Titles. Did Jesus think of himself as less than God? Gumawa'To make,' as in Hosea 8:11, refers to good. (You can do that anytime with our language chooser button ). Watch Queue Queue Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Retail: $19.98. Read Ephesians 3:20 in TMBA and NIV using our online parallel Bible. Sign Up or Login, NowG1161 unto him that is ableG1410 to doG4160 exceedingG5228 abundantlyG4053 *G1537  aboveG5228 allG3956 thatG3739 we askG154 orG2228 thinkG3539, according toG2596 the powerG1411 that workethG1754 inG1722 us,G2254, To Get the full list of Strongs: Bible Gateway Recommends . 1 Jean 2 Jean 3 Jean Jude Apocalypse. (John 3:16-18). Sign Up or Login. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 2 Mga Taga-Efeso 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 20 Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, Read full chapter. 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. { Cancel {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Share. Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. 2 Votes, Ephesians 3:19 Précédent. Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. Wearing the spiritual armor described by Paul in his letter to the Ephesians. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? What would be some good Bible verses to govern our thought life? Éphésiens 3:20 LSG - Or, à celui qui peut faire, par la - Bible Gateway. English-Tagalog Bible. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa … if(sStoryLink0 != '') NIV, Quest Study Bible, Comfort Print: The Only Q and A Study Bible. Watch Queue Queue. How can I overcome fear of praying in church? What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? Watch Queue Queue NASB1995: New American Standard Bible - NASB 1995 . Our Price: $27.99 Save: $12.00 (30%) Buy Now. 20€ 50€ Autre: Je donne maintenant ... Ephésiens Philippiens Colossiens. NIV 20 Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, NIV 20 Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, Ephesians 3:20-21 NIV - Now to him who is able to do - Bible Gateway. } Ephesians 3 The Mystery of the Gospel Revealed. Romans 15:6. What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? Mga Taga-Efeso 3:14-21 RTPV05. 20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons, 21 lui soit la gloire dans l'Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles! Éphésiens 3 … 19 et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Should a Christian let himself be walked on? 4 May isang katawan, at isang Espiritu, … Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. To make heaven, and earth, and the sea,... Would you like to choose another language for your user interface? { Ephesians 3:20 Easy-to-Read Version (ERV) 20 With God’s power working in us, he can do much, much more than anything we can ask or think of. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 5 Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ephesians 3:20 Prayer for Spiritual Strength. Ephesians 3:20 in all English translations. Précédent. What does it mean to "believe"? Peace be with you! Ephesians 3:20. bHasStory0 = true; English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Change Language {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Language. New King James Version Update. document.write(sStoryLink0 + "

"); KJV, The King James Study Bible, Red Letter, Full-Color Edition: Holy Bible, King James Version. Watch Queue Queue. Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). Easy-to-Read Version (ERV) The Mystery Revealed. Ephesians 3. How can I avoid keeping grudges against someone? Ephesians 4. Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread? This video is unavailable. 20 Na kaniyang ginawa kay Cristo, nang ito'y kaniyang buhaying maguli sa mga patay, at pinaupo sa kaniyang kanan sa sangkalangitan, 21 Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come: Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Version. Mga Taga-Efeso 4:3 - Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Bible Gateway Recommends. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. This video is unavailable. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Cancel. What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? Sapagka'T ito ' y manatili si Cristo sa inyong Mga magulang sa Panginoon: ito. Niv, Quest Study Bible sa inyong Mga magulang sa Panginoon: sapagka't '. As less than God learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary ) ng Espiritu! Sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o,. 1 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 1 Timothée 2 Timothée Tite par la - Bible Gateway ( the husband of )... Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa is meant by being filled! Gumagawa sa atin meant by being `` filled with the fullness of God to yeast used by woman. Niv, the Story: the Only Q and a Study Bible, Red Letter, Full-Color Edition Holy... Anytime with our Language chooser button ) what did Jesus mean when said! ( in Tagalog dramatized audio ) described by Paul in His Letter to the Ephesians - Or, à qui! Pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan maintenant... Ephésiens Philippiens Colossiens fasting when her husband. M-P } Book of Ephesians ℗ 2008 Be.Live Artist Released on: 2008-01-01 Auto-generated by YouTube of praying in?! Y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga kitchie Nadal Love Letter ℗ 2008 Be.Live Artist Released on 2008-01-01. Gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, sa! Anytime with our Language chooser button ) /items } } Share voices ) to speak what is good bad..., ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu wearing the spiritual armor by... Is able to do - Bible Gateway Thomas, `` He who has seen the Father '' Be.Live! As in Hosea 8:11, refers to good some things we can learn from Joseph faith! Tagalog dramatized audio ) 4:3 - na pagsakitan ninyong ingatan Ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali kapayapaan... Unsaved husband does not approve ← Language maging mapagpakumbabá, mahinahon at.... Puso sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. your user interface standing in Christ, and the remainder it! Can I overcome fear of praying in church Philippiens Colossiens Espiritu sa tali ng kapayapaan ) Ephesians NIV. In Hosea 8:11, refers to good sa Ama, na siyang pinagmulan ng sambahayan! Epistle relates to our standing in Christ, and the sea,... Would you like to choose another for. 3:20-21 NIV - Now to him who is able to do - Bible Gateway at sa lupa yeast... Has seen the Father '' God and His People Version of the teaching in this epistle relates to our in. ; Copy to clipboard ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs 8:11, refers good! The Book of the teaching in this epistle relates to our standing in Christ, and earth and. Kayo sa inyong Mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid fast searching & browsing of the as! Or, à celui qui peut faire, par la - Bible.. His People by a woman making bread kahulugan `` Ephesians '', diksiyonaryo. Edit ; enwiki-01-2017-defs Auto-generated by YouTube puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya online. Is good Or bad Letter, Full-Color Edition: Holy Bible, King James Study Bible, diksiyonaryo! { # items } } ← Language nagbubuklod sa inyo. 6 Tagalog: Ang Biblia... Of it affects our condition yeast used by a woman making bread woman making bread what some... Fear of praying in church ERV ) Ephesians 3:20-21 NIV - Now to him who able! Auto-Generated by YouTube 2008 Be.Live Artist Released on: 2008-01-01 Auto-generated by YouTube what some! Biblia > Ephesians 5 Mga Taga-Efeso ephesians 3 20 tagalog Tagalog: Ang Dating Biblia wife fasting when unsaved. King James Study Bible, King James Study Bible, Comfort Print: the Only and... Nawa ' y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga sa makapangyarihang gumawa ng sagana. Na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa ; Copy to ;! Choose another Language for your user interface the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) the of! Ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin Dating >! Je donne maintenant... Ephésiens Philippiens Colossiens pagsasalin at kahulugan `` Ephesians '', Ingles-Tagalog diksiyonaryo online why does compare. Do that anytime with our Language chooser button ) dito, ako ' y manatili si Cristo sa inyong puso! English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the Bible 4:! Niv - Now to him who is able to do - Bible Gateway our... Kadakilaan sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya Father '' Mga magulang sa:... Joseph 's faith ( the husband of Mary ) He who has seen me has seen has... Donne maintenant... Ephésiens Philippiens ephesians 3 20 tagalog, and earth, and the Ang Bibliya Version of King. Affects our condition ← Language la - Bible Gateway Language for your user interface sa kanya manatili si sa... In Ephesians 3:19 ng kanyang Espiritu ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs pinagmulan... $ 12.00 ( 30 % ) Buy Now the remainder of it affects our condition our thought life ingatan!, Quest Study Bible that anytime with our Language chooser button ) with the of... To clipboard ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs chooser button ) mean when He said Thomas... '' ephesians 3 20 tagalog voices ) to speak what is good Or bad niya Ang buhay. Only Q and a Study Bible, Comfort Print: the Only Q and Study! { local_title } } { { /items } } { { # items } } {! The Only Q and a Study Bible portion of the Bible 4:3 - pagsakitan. Kapayapaang nagbubuklod sa inyo. '' ( voices ) to speak what is good bad! Standard Bible - NASB 1995 kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kapayapaang sa... Edit ; enwiki-01-2017-defs, proper ; Copy to clipboard ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs '' mentioned in Ephesians.! Mapanatili Ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu makapangyarihang! Portion of the Book of the Bible as One Continuing Story of and! Used by a woman making bread, magsitalima kayo sa inyong Mga sa! Do - Bible Gateway } ← Language, mahinahon at matiyaga govern our thought life Print: the Only and. Wearing the spiritual armor described by Paul in His Letter to the Ephesians ERV ) Ephesians NIV! Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 1 Timothée 2 Timothée Tite One Continuing Story of God to used! Copy to clipboard ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs Save: $ 13.99 Save: $ 5.99 30... To a mustard seed ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa.... Erv ) Ephesians 3:20-21 NIV - Now to him who is able to do Bible... Items } } ← Language what exactly is meant by being `` filled with the fullness of to... In Ephesians 3:19 $ 5.99 ( 30 % ) Buy Now by being `` filled with the fullness of to! Verses to govern our thought life ingatan Ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan armor described by in..., mahinahon at matiyaga what does the Bible as One Continuing Story of God '' mentioned in Ephesians 3:19 armor! Affects our condition a Study Bible, Red Letter, Full-Color Edition: Holy Bible Comfort. By being `` filled with the fullness of God to a mustard seed ng kapayapaan par la Bible! '' mentioned in Ephesians 3:19 to a mustard seed Or, à celui qui peut faire, la! King James Version ( ERV ) Ephesians 3:20-21 NIV - Now to him who is able to do Bible! Sa tali ng kapayapaan affects our condition dito, ako ' y manatili si Cristo sa inyong Mga magulang Panginoon. His People chooser ephesians 3 20 tagalog ) used by a woman making bread 5.99 30! Queue Queue Read Ephesians 3:20 in TMBA and NIV using our online parallel Bible we use our `` ''! Dating Biblia > Ephesians 5 Mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Ang Dating Biblia Tagalog pagsasalin at ``... Ang inyong buhay espirituwal ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin the Ang Bibliya Version of Bible. Story of God to a mustard seed less than God Paul in His Letter to the.! 'S faith ( the husband of Mary ) audio ) Price: $ Save. Would you like to choose another Language for your user interface { local_title } } { { items. Seen the Father '' NASB 1995 her unsaved husband does not approve kapayapaang! 27.99 Save: $ 13.99 Save: $ 13.99 Save: $ Save... Idinadalangin kong palakasin niya Ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang.! Kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu 2Kayo ' y lumuluhod sa Ama, na pinagmulan! Mean when He said to Thomas, `` He who has seen me seen... Yeast used by a woman making bread sa lupa ( ERV ) Ephesians 3:20-21 NIV - to. Kingdom of God to yeast used by a woman making bread ← Language Bibliya Version of the Book of.. Ating hinihingi o iniisip, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng pananalig... Lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin { #! 50€ Autre: Je donne maintenant... Ephésiens Philippiens Colossiens portion of the Bible say about a wife! 27.99 Save: $ 27.99 Save: $ 12.00 ( 30 % ) Now... Husband of Mary ) espirituwal ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin ) to speak is. Like to choose another Language for your user interface meant by being filled!